Zkoušky

4.4.2009        Jarní svod loveckých psů  Kladno

18.10.2009    Zkoušky vloh ohařů  Klatovy

 Výsledná známka: 1      Počet bodů: 214     Známka z nosu: 4      Vrchní rozhodčí: Dr. Nejdl